Σε µία εποχή που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο, από εισαγωγή νέων τεχνολογιών διαχείρισης πληροφορίας αλλά και από αυξανόµενες ανάγκες για εξειδικευµένες γνώσεις, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού καθίσταται πιο επιβεβληµένη από ποτέ.

Η Accounting Force, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία των στελεχών της, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράµµατα σε συνεργασία με το κέντρο σεμιναρίων εξειδικευμένων για λογιστές και οικονομολόγους Τσαντζαλής (tsantzalis.gr) µε σκοπό τόσο τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού, όσο και των ατόµων που στελεχώνουν τα λογιστήρια και τα οικονοµικά τµήµατα των πελατών μιας επιχείρησης. Με σεµινάρια που πραγµατοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας από έµπειρους εισηγητές, καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως ενδεικτικά:

Λογιστικά Σεμινάρια

Πλήρες Λογιστικό Σεμινάριο

Το πλήρες λογιστικό σεμινάριο περιλαμβάνει χειρόγραφο σύστημα και μηχανογράφηση. Η γέφυρα χειρογράφου συστήματος και μηχανογράφησης βοηθάει να καταλάβουμε πως λειτουργεί το πρόγραμμα της μηχανογράφησης. Λογιστής που δεν έχει δουλέψει το χειρόγραφο, δεν κατανοεί την λογιστική αντιμετώπιση λόγω πολλών αυτοματισμών. Οι πάντες γνωρίζουν ότι η μηχανογράφηση δεν μας μαθαίνει, αλλά μας εξυπηρετεί (δηλαδή μας δίνει ταχύτητα, ακρίβεια κ.λπ.).

Διάρκεια 190 ώρες

Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά του σεμιναρίου ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Σεμιναρια Λογιστικης

Πλήρες φοροτεχνικό Σεμινάριο

Περιλαμβάνει Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος, Εργατικά και Συγκεντρωτικές Καταστάσεις. Χωρίς τέλεια κατάρτιση επί όλων των φοροτεχνικών θεμάτων, ο λογιστής δεν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, διότι η επιχείρηση θα κινδυνεύει διαρκώς από την επιβολή προστίμων.


Διάρκεια 240 ώρες

Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά του σεμιναρίου ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Φοροτεχνικό Σεμινάριο